Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powołana

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powołana

Dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiło ważny krok w rozwoju regionu.

Rada, pełniąca rolę stałego ciała opiniodawczego i doradczego Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną ma kluczowe znaczenie w realizacji zadań określonych w ustawie o wspieraniu nowych inwestycji. Jej głównym celem jest zapewnienie dialogu społecznego oraz przedstawianie opinii, wniosków i rekomendacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej na terenie tego obszaru.

W posiedzeniu uczestniczyli zarówno przedsiębiorcy, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym, jak i przedstawiciele jednostek samorządów lokalnych i regionalnych, którzy mają ważny wpływ na kreowanie korzystnych warunków dla biznesu.

Podczas spotkania wyłoniono prezydium Rady, które będzie odpowiedzialne za efektywną koordynację prac. Na stanowisko przewodniczącego Rady wybrano Stanislaw Szultka reprezentującego Urząd Marszałkowski Wojewodztwa Pomorskiego, a na Wiceprzewodniczącego Piotra Jedlińskiego, prezydenta Miasta Koszalin. Jednogłośnie zatwierdzono również wybór Anny Stańczyk-Pilarczyk, z firmy Leann Stańczyk SA, na Sekretarza Rady.

Podczas tego istotnego spotkania, uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich doświadczeń, które są niezwykle cenne dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla potencjalnych inwestorów.

Ważnym tematem poruszanym podczas dyskusji były kwestie związane z rozwojem infrastruktury, takie jak modernizacja dróg i dostępność transportowa, które mają istotne znaczenie dla sukcesu biznesu.

Ponadto, omawiano również wsparcie dla przedsiębiorców oraz promocję regionu jako atrakcyjnego miejsca inwestycyjnego.

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej jest zobowiązana do prowadzenia otwartego dialogu społecznego, wychodzenia naprzeciw problemom oraz przedstawiania konkretnych opinii, wniosków i rekomendacji. Współpraca między przedsiębiorcami a samorządami lokalnymi i regionalnymi jest niezwykle istotna dla stworzenia korzystnego środowiska gospodarczego oraz sprzyjającego rozwojowi nowych inwestycji w regionie.

W trakcie pierwszego posiedzenia Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej miała miejsce również prezentacja filmowa, podsumowująca pięć lat działalności Polskiej Strefy Inwestycji.

Zachęcamy do zapoznania się z filmem pod linkiem ?: https://www.youtube.com/watch?v=gqLRGFXf4MI

2

3

4

Zobacz też