REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”.

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ dla wszystkich zainteresowanych JST  do udziału w projekcie „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt adresowany jest do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Projekt realizujemy wspólnie z Agencją Rozwoju Pomorza S.A.

Każda gmina posiada zarówno grunty własne, jak i grunty prywatne, które mogą stanowić ofertę inwestycyjną. Profesjonalna obsługa inwestora jest kluczem do sukcesu gminy oraz prywatnych przedsiębiorców, właścicieli.

Jednostkom Samorządu Terytorialnego biorącym udział w naszym projekcie oferujemy:
– audyt wstępny, dzięki któremu dowiedzą się Państwo na jakim etapie rozwoju w Państwa gminie znajduje się obecnie obsługa inwestora, oraz podpowiedzi co i w jaki sposób można zmienić, aby przyciągnąć inwestorów;
– szkolenia i doradztwo dla kadry zarządzającej gminą oraz kadry pracowniczej odpowiedzialnej za obsługę inwestora, w tym dostęp do szkoleń na platformie e-learningowej;

Dla kadry zarzadzającej proponujemy 2 szkolenia oraz 5 szkoleń dla kadry merytorycznej, zajmującej się w danej JST obsługą inwestora/przedsiębiorcy.

szkolenia prowadzone są przez praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z inwestorami/przedsiębiorcami.

Do projektu mogą się zgłaszać urzędy miast, urzędy gmin i starostwa powiatowe z terenu całego województwa pomorskiego, które nie brały jeszcze udziału w projekcie.


Spotkanie Informacjne:

Wszystkie zainteresowane Jednostki Samorządu Terytorialnego zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. rekrutacji uzupełniającej, które się odbędzie w dniu 22.10.2021 o godz.11:00 w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Generała Hallera 19 F.


 do pobrania:

Zobacz też