Śniadanie biznesowe „SSSE w drodze Kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców” z Powiatu Sławieńskiego

Śniadanie biznesowe „SSSE w drodze – Kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców” z Powiatu Sławieńskiego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Partnerami zaprasza na Śniadanie biznesowe z cyklu „Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna w drodze – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców”. W dniu 07.11.2023r. zawitamy do regionu sławieńskiego i przedstawimy szeroki wachlarz możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z tego obszaru.

Spotkanie dedykowane jest głównie Właścicielom, Prezesom firm, a także dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności strefie i/lub decyzję o wsparciu wydaną przez PARR S.A. w obszarze Słupskiej SSE, przedsiębiorców planujących realizację nowych inwestycji w obszarze strefy.

Spotkanie jest dedykowane do przedsiębiorców zainteresowanych rozwojem swojej działalności oraz tych planujących realizację nowych inwestycji na terenie następujących miast i gmin powiatu sławieńskiego: Darłowo, Malechowo, Postomino, Sławno.

 • Przedsiębiorco jeśli planujesz nową inwestycję, bądź planujesz rozbudować swój zakład z sektora przemysłowego lub nowoczesnych usług biznesowych, skorzystaj z ulg w podatku dochodowym w ramach programu „Polska Strefa Inwestycji”. Zachęty podatkowe dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Podczas spotkania omówione zostaną kryteria jakie należy spełnić aby uzyskać ulgi w zasięgu Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
 • Chcesz poznać nowe trendy technologiczne na usprawnienie i zoptymalizowanie procesów produkcyjnych? Podczas spotkania zaprezentowane zostaną również specjalistyczne usługi doradcze oferowane przez Słupski Inkubator Technologiczny – SIT. Przedstawione zostanie praktyczne wykorzystanie usług pomiarów i skanowania 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania i druku 3D oraz pomiarów termowizyjnych z ziemi i powietrza. W głównej mierze usługi te mogą usprawnić kontrolę jakości w przemyśle i zoptymalizować procesy produkcyjne.
 • A może szukasz innych instrumentów wsparcia do rozwoju swojego biznesu? Partnerzy merytoryczni przedstawią szeroki wachlarz usług i produktów, ukierunkowanych na wsparcie w rozwoju przedsiębiorców w różnych obszarach. 
 • Poznajmy się! – podczas spotkania uczestniczące firmy będą mogły krótko przestawić się innym – zaprezentować swoje produkty/usługi – w czym mogą pomóc innym firmom i zakomunikować czego potrzebują

PROGRAM:

 • 10:00 – 10:15 Powitanie przez Organizatorów oraz Partnerów
 • 10:15 – 10:30 Poznajmy się! – krótkie przedstawienie się zaproszonych uczestników
 • 10:30 – 10:50 Polska Strefa Inwestycji – kompleksowe wsparcie przedsiębiorców w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A./ Słupska Specjalna Strefa Ekonomiczna + case study przedsiębiorcy z obszaru SSSE
 • 10:50 – 11:10 Wsparcie doradcze dla przedsiębiorców w zakresie specjalistycznych usług dla przemysłu – Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. / Słupski Inkubator Technologiczny
 • 11:10 – 11:20 Fundusze Europejskie 2021-2027 dla Przedsiębiorców – Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie 
 • 11:20 – 11:35 Możliwości płynące ze współpracy przedsiębiorstw z PKO Bankiem Polskim – PKO Bank Polski
 • 11:35 – rozmowy kuluarowe / poczęstunek

REJESTRACJA: https://app.evenea.pl/event/sssewdrodzeslawno/


WARUNKI UDZIAŁU:

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji. Liczba Uczestników wydarzenia jest ograniczona. O możliwości udziału w wydarzeniu decyduje kolejność dokonania zgłoszenia. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rejestracji w przypadku wykorzystania wszystkich dostępnych miejsc przeznaczonych dla Uczestników wybranego wydarzenia. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc Organizator zastrzega sobie również możliwość limitu ilości osób na jedną firmę. Każda z zarejestrowanych i zweryfikowanych osób otrzyma na swój e-mail potwierdzenie.

Uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu, ale jest zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Organizatora o rezygnacji z udziału poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: promocja@parr.slupsk.pl w terminie nie później niż na 2 dni robocze do dnia wydarzenia.
Nieodwołanie uczestnictwa i nie wzięcie udziału w wydarzeniu skutkuje obciążeniem Uczestnika karą umowną w wysokości 150 zł (sto pięćdziesiąt złotych), płatna za każdego zgłoszonego Uczestnika.


PARTNERZY SAMORZĄDOWI I LOKALNI:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasta i Gminy Powiatu Sławieńskiego.

ORGANIZATOR / KONTAKT :

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Słupsku powstała w 1994 roku. Od początku istnienia jej działania skierowane są na harmonijną współpracę z przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz władzami lokalnymi w celu rozwoju społeczno-gospodarczego. Misją PARR jest inicjowanie, promowanie i wspieranie działań służących rozwojowi regionalnemu poprzez świadczenie najwyższej jakości usług. Agencja zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną i Słupskim Inkubatorem Technologicznym. PARR, jako regionalny punkt kontaktowy dla przedsiębiorców w ramach Polskiej Strefy Inwestycji jest uprawniona do wydawania decyzji o wsparciu w imieniu ministra właściwego do spraw gospodarki. Zasięg SSSE w ramach PSI obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego. www.sse.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, promocja@parr.slupsk.pl


PARTNERZY MERYTORYCZNI:

 • PKO Bank Polski od blisko stu lat konsekwentnie buduje swoją wiarygodność, dbając o bezpieczeństwo powierzonych mu środków i finansując potrzeby kolejnych pokoleń polskich rodzin i przedsiębiorstw. Jesteśmy świadomi wartości marki naszego Banku, pamiętamy o jego korzeniach i pielęgnujemy blisko stuletnie tradycje. Jednocześnie stale poszukujemy nowych rozwiązań i doskonalimy wszystkie procesy zachodzące w Banku. Tworząc produkty i usługi, które wyznaczają nowe trendy na rynku, jesteśmy prekursorem innowacyjności nadającym ton dyskusji o przyszłości rodzimej branży finansowej. Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego zarówno pod względem skali działania, kapitałów własnych, aktywów, liczby klientów, jak i rozległości sieci oddziałów. https://www.pkobp.pl/
Zobacz też