Współpraca Scanii z Samorządem Województwa Pomorskiego i innymi lokalnymi instytucjami publicznymi ma pomóc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników

Współpraca Scanii z Samorządem Województwa Pomorskiego i innymi lokalnymi instytucjami publicznymi ma pomóc w znalezieniu nowych miejsc pracy dla zwalnianych pracowników

Oddala się widmo społecznej katastrofy będącej konsekwencją wycofania się Grupy Scania z produkcji autobusów w Słupsku. Po podpisaniu przez pracodawcę porozumień z pracownikami we współpracy z instytucjami samorządowymi trwa skoordynowana akcja pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia przez zwalnianych pracowników.

Wizyta w firmie SCANIA Production Słupsk

Spółka Scania Production Słupsk S.A. powstała w 1992 roku i dotychczas była jednym z największych pracodawców w mieście. Do końca pierwszego kwartału 2024 roku zamierza całkowicie zakończyć działalność w zakładzie produkcji nadwozi autobusów w Słupsku.

W celu utrzymania rentowności oraz konkurencyjności Grupa Scania musiała zrewidować strategię rozwoju i zrestrukturyzować działalność. Produkcja autobusów w słupskiej fabryce będzie stopniowo wygaszana. Należy jednak podkreślić, że Scania nie zniknie kompletnie z lokalnego rynku, pozostając przy produkcji podwozi autobusowych – mówi Robert Eriksson, Dyrektor Zarządzający Scania Production Słupsk S.A.

Scania podjęła liczne działania mające na celu zabezpieczenie odchodzących pracowników. W tym procesie wspierają nas: Prezydentka Miasta Słupska Krystyna Danilecka-Wojewódzka, lokalne instytucje tj. ZUS oraz Powiatowy Urząd Pracy. Nawiązaliśmy także współpracę z Urzędem Marszałkowskim i podległymi mu instytucjami, żeby zapewnić odpowiednie wsparcie zwalnianym pracownikom – mówi Lilianna Łuczkiewicz, Dyrektor Personalna Scania Production Słupsk S.A.

Od pracodawcy pracownicy otrzymali odpowiedni pakiet socjalny i wsparcie, w tym m.in. odprawy, dofinansowanie kursów i szkoleń, a nawet relokacji. Natomiast głównym problemem dla zwalnianych osób było poszukiwanie nowego miejsca pracy. Scania nawiązała współpracę w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy i Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku. Wsparcia udzieliła Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego zarządzająca Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a także Agencja Rozwoju Pomorza.

Nawiązałem kontakt z zarządem Grupy Scania oraz powołałem grupę roboczą, której poleciłem przygotowanie programu pomocy w znajdowaniu zatrudnienia dla zwalnianych pracowników – mówi Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego.

W ramach wspólnych działań firmy Scania oraz instytucji samorządowych m.in. przeprowadzono badanie rynku pracy w celu identyfikacji potencjalnych nowych pracodawców. Wyselekcjonowano 60 podmiotów, które zgłosiły chęć zatrudnienia pracowników Scania i zaproszono je na organizowane 21 października targi pracy. Targi będą kierowane wyłącznie do pracowników Scanii. Swoją obecność podczas targów potwierdziło już ponad 40 firm z różnych części Pomorza. WUP i PUP rozpoczynają cykl warsztatów dla pracowników z przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, odbywania rozmów kwalifikacyjnych oraz aktywnych form poszukiwania pracy.

Celem naszych działań jest pomoc w znalezieniu pracy możliwie jak największej liczbie pracowników Scanii. Jako koordynator inicjatywy Invest in Pomerania posiadamy kompleksową wiedzę na temat rozwoju sektorów priorytetowych województwa pomorskiego, mamy więc nadzieję, że uda nam się skutecznie połączyć kandydatów z potencjalnymi pracodawcami lub zapewnić im możliwość przekwalifikowania się. – mówi Piotr Ciechowicz, Wiceprezes Zarządu, Agencja Rozwoju Pomorza.

Równolegle, w uzgodnieniu z firmą Scania, trwają prace nad przygotowaniem oferty inwestycyjnej nieruchomości, na których funkcjonowała dotychczas fabryka autobusów w Słupsku. Celem jest pozyskanie inwestora, który mógłby na bazie istniejącej infrastruktury uruchomić inny zakład produkcyjny. Optymalnym kierunkiem mógłby być sektor elektromobilności. Słupsk ma ku temu duży potencjał, z uwagi na rozwijany w mieście Słupski Klaster Bioenergetyczny – dodaje Mirosław Kamiński z Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.

Trudności Scanii spowodowane są negatywnymi zmianami na globalnym rynku w segmencie autobusów. Przełożyło się to na spadek liczby zamówień na nowe autobusy i spowodowało trwałą utratę rentowności tego segmentu. Segment autobusów mocno odczuł negatywne skutki pandemii koronawirusa i choć sytuacja na rynku stopniowo się normuje, tempo odbudowy jest niewystarczające.

Doceniam starania zarządu Grupy Scania, który pomimo trudnej sytuacji, wyszedł z konkretnymi propozycjami na wsparcie dla zwalnianych pracowników. Dobrze, że transparentnie zaprezentowali harmonogram stopniowego wygaszania produkcji. To pozwoliło nam efektywnie zaplanować nasze działania. Działając razem będziemy mogli pomóc zwalnianym pracownikom – mówi Mieczysław Struk.

Targi pracy, planowane na 21 października br., odbędą się w hali „Gryfia”. Organizację targów aktywnie wspierają zarówno Scania jak i wszyscy uczestnicy grupy roboczej, w tym Miasto Słupsk. Weźmie w nich udział ponad 40 pracodawców, którzy zaprezentują swoje oferty pracy. Doradcy zawodowi z WUP oraz PUP zapewnią wsparcie pracownikom Scania w trakcie targów, oraz będą prezentować dodatkowe oferty zgłoszone do urzędów.

Kontakt dla mediów: media.slupsk@scania.com

IMG 0935 kopia

IMG 0981 kopia

IMG 0989 kopia

Zobacz też