19.10.2022 Konferencja pt.: „Przyszłość Kwalifikacji w Sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych” Gdańsk

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe wspólnie z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną zapraszają na konferencję poświęconą przyszłości kwalifikacji w sektorze nowoczesnych usług biznesowych (BPO, SSC, Outsourcing IT, R&D), która odbędzie się w dniu 19 października bieżącego roku w Sali FGH piętro -1, Budynek C, Gdański Park Naukowo Technologiczny ul. Trzy Lipy 3 ( siedziba Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej).

Konferencja organizowana jest pod patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz Instytutu Badań Edukacyjnych (IBE) w ramach cyklu 16 wydarzeń wojewódzkich.

Celem konferencji jest dyskusja wokół kompetencji jutra w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) w perspektywie cyfrowej transformacji. Poszukamy odpowiedzi na pytania w jaki sposób rozwiązania państwowe w kształtowaniu polityki uczenia się przez całe życie mogą wesprzeć te procesy i z jakich środków mogą skorzystać przedsiębiorcy oraz jednostki edukacyjne, aby dokonać zmian w kształceniu pod potrzeby sektora NUB.

Konferencja adresowana jest do:

  • przedstawicieli organów prowadzących szkoły,
  • przedstawicieli instytucji odpowiedzialnych za edukację w regionach (wydziały oświaty w urzędach marszałkowskich, urzędach miasta),
  • przedstawicieli oświaty i szkolnictwa wyższego (dyrektorzy i nauczyciele szkół ponadpodstawowych, władze uczelni, opiekunowie kierunków),
  • przedstawicieli firm sektora NUB,
  • przedstawicieli instytucji rynku pracy,
  • przedstawicieli agencji rozwoju regionalnego, specjalnych stref ekonomicznych.

Częścią konferencji będą bezpłatne warsztaty online dedykowane dla:

  1. sektora edukacji – formy współpracy z sektorem NUB w celu budowania kadr Gospodarki 4.0 
  2. przedsiębiorców – fundusze na kompetencje dla sektora NUB
  3. interesariuszy sektora ZSK jako narzędzie budowania kompetencji w sektorze NUB ,

Konferencja organizowana jest w trybie hybrydowym co oznacza, że mogą Państwo wziąć udział zarówno stacjonarnie, jak i ONLINE.

Uprzejmie prosimy o zapisy za pośrednictwem formularza rejestracyjnego klikając w odnośnik: ODNOŚNIK DO FORMULARZA REJESTRACJI

W załączniku przesyłam Państwu zaproszenie i zachęcam do strony konferencji: ODNOŚNIK DO STRONY Z AGENDĄ

Aby przybliżyć Państwu wydarzenie, zapraszamy do obejrzenia relacji z konferencji w Lublinie.

************************************

Sektor nowoczesnych usług biznesowych (NUB)

Do sektora nowoczesnych usług biznesowych (NUB) zalicza się działalność centrów outsourcingu procesów biznesowych (Business Process Outsourcing, BPO), centrów usług wspólnych (Shared Service Centers, SSC), centrów globalnych usług dla biznesu (Global Business Services, GBS), centrów IT (Information Technology, IT) oraz centrów badawczo-rozwojowych (Research and Development, R&D). NUB (Business Service Sector, BSS) jest branżą, w której inteligentne rozwiązania kognitywne są szczególnie istotne. W Polsce sektor ten rozwija się dynamicznie już od kilkunastu lat. W I kwartale 2022 roku w Polsce funkcjonowało ponad 1,7 tysiąca centrów NUB (polskich i zagranicznych), zatrudniających łącznie ponad 400 tysięcy osób.

Sektorowa Rady ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych (SRKNUB), działają przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na podstawie art. 4c i 4 e Ustawy z dnia 9 listopada 2009 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Dz.U. 2019 poz. 310 ). Celem SRKNUB jest m.in. wspieranie działań zmierzających do tworzenia poliwektorowych ścieżek kształcenia, wzmacnianie kompetencji przekwalifikowalności i mobilności wśród kandydatów i pracowników sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB), identyfikacja luk kompetencyjnych i ograniczenie ich oddziaływania na sektor NUB, wspieranie kadr nauczycielskich na uczelniach wyższych we wdrażaniu innowacyjnych metod nauczania na zajęciach, rozwijaniu kompetencji przetwarzania danych, w tym obsługi specjalistycznego oprogramowania np. z segmentu systemów ERP, bigdata czy sztucznej inteligencji,  tworzenie uwarunkowań formalno-organizacyjnych, ułatwiających wsparcie osób z niskimi kwalifikacjami lub bez doświadczenia zawodowego, które mogą zostać efektywnie przeszkolone do pracy w sektorze NUB oraz takich, dla których proces wdrożenia do pracy wymaga wysokich nakładów na infrastrukturę.

 

Zobacz też