Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi sprzątanie i utrzymanie czystości Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi sprzątanie i utrzymanie czystości Słupskiego Inkubatora Technologicznego.

Ofertę należy złożyć do dnia 11 maja 2023r., do godz. 12:00 w biurze administracji Słupskiego Inkubatora Technologicznego, ul. Portowa 13B, 76-200 Słupsk.

Do pobrania:

    Zapytanie ofertowe

    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy – modyfikacja z dnia 27.04.2023r.
    Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia
    Załącznik nr 3 – oświadczenie RODO
    Załącznik nr 4 – wzór umowy – NOWA wersja z dnia 09.05.2023

   Pytania i Odpowiedzi:


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. dokonała wyboru oferty w postepowaniu prowadzonym w drodze zapytania ofertowego „Świadczenie usługi sprzątania obiektu Słupskiego Inkubatora Technologicznego”.

Do realizacji usługi wybrano firmę:

LIBERTY JAKUB KAMIŃSKI

ul. Paderewskiego 30/6, 76-200 Słupsk

Opublikował(a): Monika Walczyk

Ostatnia zmiana: