Zapytanie ofertowe na wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biurowym i technicznym

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do złożenia oferty na „Wykonanie systemu klimatyzacji w budynku biurowym i technicznym”.

Termin realizacji zamówienia:

  1. Zamówienie ma zostać realizowane w terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy.
  2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu realizacyjnego na etapie prowadzonego postępowania, jak również na etapie realizacji umowy. Podstawą do zmiany harmonogramu realizacji zamówienia mogą być zmiany harmonogramu realizacji innych elementów projektu.

Miejsce, termin złożenia i otwarcia ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres lub złożyć w sekretariacie Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk.
  2. Termin składania ofert upływa dnia 25.02.2022r. o godz. 10.00
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.02.2022 o godz. 10.30 w Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk.

Do pobrania:

  1. Zapytanie ofertowe – pełna treść
  2. Załączniki – spakowane do archiwum .zip

Pytania i Odpowiedzi:

  1. Pytania z dnia 16.02.2022.

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: