Zapytanie ofertowe na zakup drukarki 3D w technologii MSLA/DLP/LCD wraz z urządzeniami do postprocessingu oraz elementami niezbędnymi do rozruchu i pierwszych testów

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do składania ofert na na Zakup i dostawę drukarki 3D w technologii MSLA/DLP/LCD wraz z urządzeniami do postprocessingu oraz elementami niezbędnymi do rozruchu i pierwszych testów.

Termin złożenia ofert: 08.06.2021, godz. 10:00

Do pobrania:

  1. Treść zapytania ofertowego
  2. Ogłoszenie w bazie konkurencyjności z dnia 31.05.2021

  3. Zał. 1 – Formularz ofertowy – II tura

  4. Zał. 2 – Formularz cenowy – II tura

  5. Zał. 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu i braku podstaw do wykluczenia

  6. Zał. 4 – Wzór umowy – II tura

  7. Zał. 5 – Protokół odbioru

  8. Zał. 6 – Zestawienie parametrów technicznych – II tura

 

Opublikował(a): Jacek Niski

Ostatnia zmiana: