Rada nadzorczaBIP

Skład Rady Nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.:

Michał Owczarczak

Przewodniczący RN

Jerzy Giszczak

Wiceprzewodniczący RN

Marcin Fuchs

Członek RN

Marek Zimakowski

Członek RN

Mieszko Przeworski

Członek RN