KadraPomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Działy PARR S.A. i skład kadry kierowniczej:

Dział Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Ewa Krzaczkowska - Dyrektor Słupskiego Inkubatora Technologicznego

Tel: (59) 714 18 40
E-mail: e.krzaczkowska@parr.slupsk.pl
 
 

Dział Finansowo Księgowy

Dorota Kawałkowska - Dyrektor ds. Finansowo-Kadrowych

Tel: (59) 848 55 64
E-mail: d.kawalkowska@parr.slupsk.pl

Dział Zarządzania SSSE

Małgorzata Literska - Kierownik ds. Obsługi i Monitoringu Inwestycji

Tel: (59) 840 11 74
E-mail: m.literska@parr.slupsk.pl

Dział Promocji

Bartosz Świtała - Kierownik ds. Promocji i Obrotu Nieruchomościami

Tel: (59) 840 11 73
E-mail: b.switala@parr.slupsk.pl

Dział Nieruchomości

Marcin Domaros - Kierownik zespołu ds. Zarządzania Nieruchomościami

Tel: (59) 841 28 92
E-mail: m.domaros@parr.slupsk.pl

Dział Technologiczny

Jacek Niski - Kierownik Działu Technologicznego

Tel: (59) 714 18 40
E-mail: tech@parr.slupsk.pl