Kompleksowo wspieramy biznes w regionie!

Kompleksowo wspieramy biznes w regionie!

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od ponad 27 lat wspiera przedsiębiorców oraz samorządy w różnych obszarach. Inicjuje, promuje wiele cennych inicjatyw dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu.

Agencja od 1997 roku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Prowadzi również szerokie działania związane z rozwojem regionalnym.

„Dotychczas zrealizowaliśmy 28 projektów o wartości blisko 112 mln zł współfinansowanych z funduszy UE, a także otrzymując wsparcie finansowe i majątkowe od akcjonariuszy naszej spółki, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta i Gminy Słupsk oraz Miasta Koszalin. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację start-up’ów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję atrakcyjności inwestycyjnej, klastrów, OZE,a także szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rynku pracy czy osób wykluczonych społecznie” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.

We wrześniu 2021 roku upłynęło 24 lata od ustanowienia Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Głównym celem utworzonych pod koniec lat 90-tych w Polsce stref ekonomicznych był m.in. rozwój obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ale także zagospodarowanie istniejącego majątku poprzemysłowego. Słupska Strefa powstała na terenach dawnej Fabryki Domów we Włynkówku pod Słupskiem.

Od tego czasu krajobraz gospodarczy znacznie się zmienił i dzięki strefie powstały kolejne nowoczesne zakłady przemysłowe. Obszar pierwotnej Strefy został już w pełni zagospodarowany przez wielu lokalnych i zagranicznych przedsiębiorców.

Obecnie PARR dysponuje atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi wzdłuż obwodnicy Miasta Słupska w ciągu drogi ekspresowej S6, która gwarantuje dogodne połączenie komunikacyjne. Dobrze rozwinięta infrastruktura usług okołobiznesowych zapewnia sprzyjający klimat inwestycyjny i społeczny. Ponadto, Strefa obejmuje swym zasięgiem 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, łącznie 97 gmin Pomorza Środkowego posiadających tereny inwestycyjne.

0 DJI 0039 redzikowo firmy

Zdjecie1. Podstrefa Redzikowo SSSE

Agencja jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców oraz samorządów w ramach programu Polska Strefa Inwestycji. Główną zachętą inwestycyjną są zwolnienia z podatku dochodowego dla firm planujących realizację nowych inwestycji w sektorze przemysłowym lub nowoczesnych usług dla biznesu. Od połowy 2018 roku, na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, „cała Polska stałą się jedną specjalną strefą ekonomiczną”. Firmy mogą ubiegać się o zwolnienia podatkowe bez względu na lokalizację planowanej inwestycji, również poza strefą, na własnej działce. Program ten premiuje przede wszystkim te projekty, które wywierają istotny wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy.

Dostosowujemy do obecnych realiów naszą ofertę dla przedsiębiorców i stawiamy na elastyczne podejście, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom firm. Mimo negatywnego wpływu pandemii na sferę społeczno-gospodarczą zauważamy wzrost zainteresowania przedsiębiorców możliwością skorzystania z różnych form pomocy publicznej, w tym wydania im decyzji o wsparciu na nowe inwestycje. Obecnie wykorzystujemy nowe narzędzia do komunikacji zdalnej w ramach własnego nowoczesnego studia audio-wideo. Dzięki temu jesteśmy do pełnej dyspozycji przedsiębiorców i samorządów, zarówno pod kątem przedstawiania oferty inwestycyjnej, przeprowadzania konsultacji, procedury wydania decyzji o wsparciu, a także organizacji webinariów biznesowych, konferencji i szkoleń.” – dodaje Prezes Kamiński.

Inwestycje rzędu 884 mln zł i 3,2 tys. miejsc pracy to pierwsze efekty w ramach Polskiej Strefy Inwestycji w obszarze Słupskiej SSE. Pośród inwestorów, którzy otrzymali decyzje o wsparciu, są przedsiębiorcy realizujący nowe inwestycje a także rozwijający dotychczasowe działalności poprzez zwiększenie zdolności produkcyjnej i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Firmy te reprezentują różne branże, pośród nich są głównie polscy mikro, mali, średni, ale i również duzi przedsiębiorcy.

PARR wspiera również innowacyjną gospodarkę.

Gdy w 2012 roku powstał Słupski Inkubator Technologiczny, stał się doskonałym uzupełnieniem działalności Strefy. Inkubator wspiera głównie młodych przedsiębiorców i rozwój nowoczesnych technologii. Łączy ze sobą środowisko biznesowe, edukacyjne i samorządowe. SIT posiada preferencyjne warunki najmu powierzchni biurowej i produkcyjnej dla startupów i firm innowacyjnych. Funkcjonuje tu największe w regionie Centrum Szkoleniowo – Konferencyjne.

główne

Zdjecie 2. Słupski Inkubator Technologiczny

Ponadto na przełomie 2018/2019 roku PARR zrewitalizowała dawne budynki poszpitalne w Słupsku, w których rozwijane jest Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu. Znajdują się tu laboratoria i specjalistyczne pracownie, w tym Centrum Skanowania i Druku 3D oraz infrastruktura wykorzystywana w automatyce przemysłowej, w tym robotyka i systemy wizyjne. Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, dzięki której optymalizowane są koszty energii elektrycznej. Parking przy obiekcie jest wyposażony w specjalne wiaty tzw. „carporty” z panelami fotowoltaicznymi, małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych. „Jest to pierwszy tego typu projekt hybrydowy w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości” – podkreśla Mirosław Kamiński. W portfolio specjalistycznych usług doradczych są między innymi: pomiary i skanowanie 3D, kontrola jakości, inżynieria odwrotna, prototypowanie, badania termowizyjne z ziemi i z powietrza, czy efektywność energetyczna.

 

PARR współpracuje z wieloma interesariuszami wspierając rozwój społeczno-gospodarczy. Są to przede wszystkim samorządy, zarówno szczebla regionalnego, jak i lokalnego, a także: Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., regionalne centra obsługi inwestorów i eksporterów, w tym Invest in Pomerania z Gdańska i Centrum Inicjatyw Gospodarczych Województwa Zachodniopomorskiego, urzędy pracy, firmy konsultingowo-doradcze, stowarzyszenia i zrzeszenia przedsiębiorców, izby gospodarcze, fundusze pożyczkowe i inwestycyjne.

Ponadto PARR wspiera tworzenie i rozwój inicjatyw klastrowych i powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw. Jest współzałożycielem Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, sygnatariuszem porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz partnerem i współzałożycielem Szczecineckiego Klastra Meblowego. Spółka współpracuje również z Klastrem Logistyczno -Transportowym Północ – Południe, Pomorskim Klastrem ICT Interizon, Klastrem Metalowym METALIKA oraz Polskim Klastrem Budowlanym.

Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie rozwijającej się gospodarki i oczekiwań inwestorów PARR we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. realizuje projekt „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt jest dedykowany dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i dofinansowany ze środków zewnętrznych. Udział samorządów w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu wiedzy pracowników urzędów oraz przygotowanie profesjonalnej oferty skierowanej do potencjalnych inwestorów, a także wypracowanie wysokiego poziomu nawiązania i utrzymania relacji na polu urząd – inwestor/przedsiębiorca.

Połączenie głównych filarów działań PARR S.A., we współpracy z wieloma Partnerami, przynosi największe efekty dla regionu w postaci zrównoważonego rozwoju miasta Słupska i całego środkowego Pomorza.

Zobacz też