Promocja gospodarki, wsparcie dla biznesu i nowe zadania. Rozmowa z prezesem Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zobacz też