PARR kompleksowo wspiera biznes w regionie!

PARR kompleksowo wspiera biznes w regionie!

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.  aktywnie wspiera przedsiębiorców na każdym etapie rozwoju – na starcie, w inwestycjach oraz innowacjach. Wsłuchując się w głos przedsiębiorców zespół zaangażowanych ludzi jest do dyspozycji każdej firmy, która chce się rozwijać.

Od blisko 30 lat PARR prowadzi działania związane z rozwojem nie tylko Miasta Słupska, ale i całego Pomorza Środkowego. Działalność agencji skierowana jest na harmonijną współpracę z przedsiębiorstwami, instytucjami otoczenia biznesu i lokalnymi władzami w celu wsparcia rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Od 1997 roku zarządza obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, a od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym.

„Nasze działania wspierają rozwój społeczno-gospodarczy poprzez m.in. powstawanie start-up’ów, nowych inwestycji oraz tworzenie innowacji w regionie. Warto wspomnieć, że w latach 2005-2022 Agencja zrealizowała ponad 30 projektów, współfinansowanych z funduszy europejskich oraz dzięki wsparciu akcjonariuszy naszej spółki, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, Miasta i Gminy Słupsk, Miasta Koszalin. Wartość tych projektów przekroczyła już ponad 120 mln zł. Dzięki tym przedsięwzięciom powstało m.in. 250 mikro-małych przedsiębiorstw, 12 spółdzielni socjalnych oraz niezbędna, nowoczesna infrastruktura wspierająca dalszy rozwój gospodarczy”podkreśla Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.

 Prezes PARR Mirosław Kamiński

Rysunek 1 Mirosław Kamiński – Prezes Zarządu PARR S.A.

Agencja jest także współzałożycielem m.in. Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, Szczecineckiego Klastra Meblowego, Wydziału Zamiejscowego Politechniki Koszalińskiej
w Szczecinku oraz jest aktywnym partnerem Klastra Metalowego Metalika, Pomorskiego Klastra ICT Interizon oraz Klastra Logistycznego Północ-Południe. Jest członkiem wielu samorządów gospodarczych, w tym Słupskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Pracodawców Pomorza, czy Kaszubskiego Związku Pracodawców.

Ćwierć wieku Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Słupska SSE to narzędzie wspierające powstawanie i rozwój przedsiębiorstw na środkowym Pomorzu. Głównym celem utworzonych w Polsce pod koniec lat 90-tych stref ekonomicznych był m.in. zrównoważony rozwój obszarów o wysokiej stopie bezrobocia, ale także zagospodarowanie istniejącego majątku poprzemysłowego. Słupska Strefa powstała w 1997 roku na terenach dawnej Fabryki Domów we Włynkówku pod Słupskiem.

Podstrefa Słupsk Włynkowko SSSE

Rysunek 2 Podstrefa Słupsk Włynkówko SSSE, w tym teren po dawnej fabryce domów

W momencie powołania obejmowała jeden kompleks pod nazwą „Słupsk-Włynkówko” o pow. 135 ha. Przez kolejne lata Strefa „podążała” za inwestorem i poszerzała swój zasięg o kolejne obszary na terenach miast i gmin Pomorza. Powstało łącznie 18 podstref inwestycyjnych. Teren pierwotnej Strefy został już w pełni zagospodarowany, a na obszarach większości podstref, które będą funkcjonowały do 2026 roku, powstały już nowe inwestycje. W latach 1997-2018 Słupska Strefa wydała łącznie 159 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej o łącznej wartości 2,68 mld złotych nakładów inwestycyjnych i 7,5 tys. miejsc pracy.

PARR zarządzając obszarem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej od 2018 roku jest regionalnym punktem kontaktowym dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu Polska Strefa Inwestycji. Po wejściu w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji ulgi podatkowe teraz dostępne są w całej Polsce, w każdej gminie, na terenach, na których można prowadzić działalność gospodarczą. Wsparcie przyznawane jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT, w związku z realizacją nowej inwestycji. Ulga podatkowa stanowi regionalną pomoc inwestycyjną. Obszar działania Słupskiej Strefy obejmuje 16 powiatów, zlokalizowanych na terenie trzech województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz wielkopolskiego, łącznie 97 gmin.

Strefa jest punktem „one-stop-shop”, czyli tzw. jednego okienka, dla przedsiębiorców, którzy nie tylko poszukują zachęt inwestycyjnych, czy nieruchomości pod inwestycje, ale także wsparcia doradczego. W ofercie PARR są atrakcyjnie zlokalizowane działki inwestycyjne na sprzedaż oraz nieruchomości komercyjne na wynajem tj. lokale biurowe czy hale magazynowe i produkcyjne.

DCIM\100MEDIA\DJI_0197.JPG

Rysunek 3 Podstrefa Redzikowo SSSE

Firmy, które korzystają ze wsparcia Słupskiej SSE reprezentują różne branże, w tym m.in.: branżę motoryzacyjną, metalową, budowlaną, elektroniczną, maszynową, przetwórstwo drzewne, spożywcze, tworzyw sztucznych oraz usługi magazynowania, spedycji, logistyki, poligrafii, recyclingu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że przedsiębiorcy strefowi kooperują z firmami z wielu sektorów, stąd lokalne inwestycje mają wpływ na gospodarkę nie tylko regionu, ale także całego kraju.

DCIM\PANORAMA\100_0057\DJI 

Rysunek 4 Słupski Inkubator Technologiczny i nowa hala produkcyjna

Wystartuj z nami !

Zarządzany przez PARR Słupski Inkubator Technologiczny, który powstał w 2012 roku na terenie Słupskiej SSE, to nowoczesne zaplecze, które na dobre wpisało się na mapie Słupska jako miejsce prorozwojowe i przyjazne nowym technologiom. Działa w nim m.in. pracownia specjalistyczna Odnawialnych Źródeł Energii, zapewniająca rozwój nowoczesnych usług i wsparcie w zakresie wykorzystania rozwiązań ekoenergetycznych. SIT oferuje biura i hale produkcyjne o wysokim standardzie na wynajem, dedykowane dla innowacyjnych i nowoczesnych przedsiębiorstw oraz start-up’ów. W Inkubatorze funkcjonuje blisko 30 firm, zarówno startupy, firmy innowacyjne, produkcyjne oraz doradcze.

SIT to także największe w tej części regionu, w pełni wyposażone w nowoczesną infrastrukturę multimedialną, centrum szkoleniowo-konferencyjne, z dużym audytorium na blisko 300 osób.

czas na słupsk konferencja w SIT

Rysunek 5 Słupski Inkubator Technologiczny, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne

Rozwijaj się z nami!

Agencja realizuje obecnie projekt „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”. W ramach tego przedsięwzięcia świadczy usługi doradcze i wykonawcze. W zrewitalizowanych budynkach poszpitalnych w Słupsku Agencja rozwija Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu. Są to usługi w zakresie: skanowania, pomiarów i druku 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania czy pomiarów termowizyjnych oraz efektywności energetycznej.

Usługi skanowania i druku 3D

Rysunek 6 Centrum Druku 3D

Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zainstalowano farmę fotowoltaiczną. Parking został wyposażony w specjalne wiaty tzw. carporty z panelami fotowoltaicznymi. Centrum ma również mały magazyn energii i stację ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwszy tego typu projekt hybrydowy w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości.

DCIM\100MEDIA\DJI_0128.JPG

Rysunek 7 Siedziba PARR i zrewitalizowane budynki poszpitalne – Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu

PARR posiada także nowoczesne narzędzia do świadczenia usług multimedialnych, w tym własne studio nagrań audio-video, które wykorzystuje do organizacji webinariów, szkoleń, a także rejestracji i późniejszej edycji nagrań z wydarzeń gospodarczych, seminariów biznesowych, targów, misji gospodarczych, innych tematycznych konferencji branżowych.

Studio AV usługi multimedialne PARR 

Rysunek 8 Studio AV – usługi multimedialne PARR

Kompleksowo realizuje usługi związane z tworzeniem materiałów reklamowych i telewizyjnych od nagrania aż po montaż, czy transmisje internetowe live, stacjonarne i hybrydowe, również na miejscu u klienta.

studio audio video PARR

Rysunek 9 Studio nagrań AV w PARR

PARR prowadzi działalność informacyjno-doradczo-szkoleniową, a obszary doradztwa obejmują m.in. zakres prawa działalności gospodarczej, własności intelektualnej, digital marketingu, czy specjalistycznych usług technicznych.

Katalog usług Agencji nie jest zamknięty. Idąc za krokiem i wsłuchując się w głos przedsiębiorców, zespół zaangażowanych ludzi jest do dyspozycji każdej firmy, która chce się rozwijać.

PARR zaprasza do współpracy!

www.parr.slupsk.pl, tel. 59 840 11 73, promocja@parr.slupsk.pl

Zobacz też