2022.12.28 Pierwszy przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 7/83 o pow. 1,3722 ha w Redzikowie, Gmina Słupsk

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. działająca jako Zarządzający Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną zaprasza do I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 7/83 o pow. 1,3722 ha (KW nr SL1S/00095266/3) przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej, położona w Redzikowie, Gmina Słupsk (obręb 0021, Redzikowo).

Powyższa działka stanowi własność Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i położona są na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa „Redzikowo”. 

Cena wywoławcza netto: 1.358.478,00 zł

Postąpienie minimalne: 13.585,00 zł

Wadium: 135.848,00 zł

 

Zobacz też