Prawie 5,4 mln z Unii na nowe inwestycje w powiecie słupskim

W poniedziałek 17 sierpnia 2020 roku o godzinie 10.00 w Słupskim Inkubatorze Technologicznym wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna podpisze umowy na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dwóch projektów, które zrealizowane zostaną w powiecie słupski. Projekt spółki „Wodociągi Słupsk”, dotyczący energetyki cieplnej, otrzyma dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln zł. Drugi projekt, którego celem jest rozbudowa szlaków kajakowych na rzece Łupawa, będzie realizowany przez Gminę Damnica. Dofinansowanie unijne do tej inwestycji to prawie 337 tys. zł. Podczas wydarzenia wicemarszałek województwa pomorskiego Leszek Bonna wręczy władzom spółki „Wodociągi Słupsk” oraz gminy Damnica pamiątkowe czeki.

Projekt ciepłowniczy spółki „Wodociągi Słupsk”

Obecnie ciepłownictwo w Słupsku oparte jest całkowicie o źródła węglowe. Ideą projektu jest stworzenie technicznych i formalnych możliwości wykorzystania ciepła odpadowego z biogazowni w oczyszczalni ścieków jako elementu uzupełniającego w miejskim systemie ciepłowniczym. Niewielkimi nakładami rozbudowy (o jeden agregat kogeneracyjny w oczyszczalni ścieków i ok. 1,55 km sieci cieplnej do Parku Wodnego Trzy Fale) zredukowana zostanie emisja CO2 powyżej 30% w porównaniu do stanu wyjściowego. Dodatkowo zmniejszą się koszty dostosowania ciepła systemowego oraz zwiększona zostanie sprawność funkcjonowania komunalnej infrastruktury energetycznej. Projekt wykorzysta potencjał posiadanych zasobów dla poprawy bezpieczeństwa dostaw energii, zracjonalizuje zużycie energii oraz spowoduje redukcję negatywnego oddziaływań instalacji na środowiskowo. Całkowita wartość projektu to 9,7 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 5 mln zł. Projekt zostanie zrealizowany do 30 listopada 2021 roku.

Szlaki kajakowe na rzece Łupawa w gminie Damnica

Przedmiotem projektu jest rozbudowa sieci szlaków kajakowych wraz z ich kompleksowym zagospodarowaniem na rzece Łupawie na terenie Gminy Damnica, poprzez budowę przystani kajakowej w miejscowości Damno. Wybudowana zostanie m.in. infrastruktura umożliwiająca bezpieczne i sprawne wyciąganie i wodowanie kajaków. Wykonane zostanie także oznakowanie wodne i drogowe szlaku kajakowego. Projekt obejmuje: • budowę stałego pomostu cumowniczego o długości 8,00 m i szer. 1,5m; • budowę slipu do wodowania małych jednostek pływających o szer. 1,5m; • umocnienie brzegu rzeki wzdłuż planowanego pomostu o łącznej długości 9,5m; • budowę drogi wewnętrznej na terenie przystani wraz z zatoką postojową z parkingiem oraz ścieżką żwirową łączącą parking z pomostem; • budowę wiaty, suszarki na kajaki, osłony przenośnych sanitariatów, ławostołów drewnianych, koszy na śmieci (2 sztuki), stojaków na rowery wraz z zestawem naprawczym; • ogrodzenie całego terenu o długości ok. 125m. Całkowita wartość projektu to ponad 396 tys. zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wniesie prawie 337 tys. zł. Projekt zostanie zrealizowany do października 2021 roku.

Zobacz też