Przygotowujemy nowy projekt „Dostępny urząd otwarty urząd” projekt dedykowany dla samorządów

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przygotowuje projekt „Dostępny urząd – otwarty urząd” w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach PO WER działanie 2.18.

Projekt adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego.

Celem projektu jest wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wdrożenia wymogów określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2020 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Projekt ma charakter szkoleniowo – doradczy. Jednostkom samorządu terytorialnego, które będą w nim uczestniczyły oferujemy audyty dostępności (czy JST jest dostosowana pod względem architektonicznym, technicznym, proceduralnym czy kadrowym -kompetencje pracowników JST, do obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami jak też zatrudniania pracowników niepełnosprawnych), szkolenia i doradztwo zgodnie z zaleceniami MSWiA oraz potrzebami wskazanymi przez JST w ankietach. Udział w projekcie nie wymaga wkładu własnego.

W ramach projektu nie będą możliwe inwestycje dla JST. Niemniej jednak, JST, które wezmą udział w tego typu projektach, przejdą audyt dostępności, w którym zostaną wskazane zalecenia i rekomendacje do wdrożenia, będą miały pierwszeństwo w ubieganiu się o środki na inwestycje w zakresie likwidacji barier architektonicznych. Konkurs grantowy na inwestycje dla JST Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji planuje ogłosić pod koniec tego roku. Wstępnie Ministerstwo zakłada grant w wysokości do 100 tysięcy złotych na 1 JST – informacje będą publikowane na stronie ip.mswia.gov.pl

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do współpracy.

Do pobrania jest list intencyjny i krótka ankietę potrzeb. Mamy świadomość, że do konkursu startują także inne firmy czy organizacje i mogą Państwo podpisać kilka listów intencyjnych. Umowę udziału w projekcie podpiszą Państwo już z tą instytucją, która ostatecznie otrzyma dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania naszą propozycją bardzo proszę o przesłanie skanu podpisanych listów intencyjnych oraz wypełnionych ankiet na adres mailowy: bdomurad@parr.slupsk.pl do 15 maja 2020.

W razie pytań pozostaję do Państwa dyspozycji.

Bezpośredni kontakt:

Beata Sławkowska-Domurad – Dyrektor Działu Rozwoju Regionalnego

ul. Obrońców Wybrzeża 2, 76-200 Słupsk

Kom. 607 651 705, Tel. 59 841 28 92

www.parr.slupsk.pl

do pobrania:

Zobacz też