Rozeznanie rynku na szkolenie z zakresu tworzenia stron internetowych przyjaznych inwestorom

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt partnerski „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wyżej wymienionego projektu PARR S.A. planuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) z zakresu tworzenia stron internetowych przyjaznych inwestorom dla 3 grup.

Główne zagadnienia szkolenia to: znaczenia tworzenia portali inwestycyjnych (np. Invest in ….), zasady tworzenia witryn/stron internetowych dla inwestorów/przedsiębiorców, istotnych elementów na stronie przeznaczonej dla inwestorów. Program szkolenia powinien odnosić się do wymogów stawianych wobec jednostek samorządu terytorialnego zawartych w podręczniku opracowanym przez PAIH „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”.

Szkolenia będą zorganizowane w formie on-line z wykorzystaniem platformy zoom lub clickmeeting w podziale na grupy w godzinach od 10.00 do 16.00 -8 godzin lekcyjnych, w tym 2 krótkie przerwy i jedna przerwa na obiad– każde szkolenie.

Uwaga: szkolenia będą nagrywane w celach kontrolnych oraz zamieszczenia szkolenia na platformie e-learningowej prowadzonej przez PARR S.A. , do której dostęp mają uczestniczy projektu. Nagranie nie będzie wykorzystywane w żadnym innym celu i nie będzie udostępniane komercyjnie.

Terminy szkoleń:

  • I grupa 18.12.2020
  • II grupa 21.12.2020
  • III grupa 22.12.2020

Każda grupa liczy około 13 uczestników.

Szkolenie powinno odnosić się przede wszystkim do praktycznych aspektów i dobrych praktyk z danego zakresu.

Do zadań trenera należy: przygotowanie materiałów szkoleniowych (prezentacji zgodnie ze wzorem, który zostanie przesłany do wybranego trenera), przygotowanie pre – i post – testów (maksymalnie 7 pytań testowych z zagadnień poruszanych podczas szkolenia), wypełnienia dziennika szkolenia, przeprowadzenie szkolenia.

Wymagania wobec trenera: wykształcenie wyższe, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu terytorialnego, co najmniej 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesłanie Państwa oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia 3 szkoleń (zgodnie z opisem powyżej) do 11.12.2020. do godz. 13.00 na adres e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl .

Bardzo prosimy o podanie ceny za godzinę szkolenia brutto oraz za całość- tj. 3 szkolenia

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Kamińska-Płaczek tel.: 601 730 271 lub 59 841 28 92, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl


do pobrania:

 

Zobacz też