Środkowopomorski Business Mixer połączył firmy z regionu.

Środkowopomorski Business Mixer połączył firmy z regionu.

„Szybka rozmowa, długa współpraca!”, pod takim hasłem przewodnim zainaugurowano pierwszą edycję giełdy kooperacyjnej online skierowanej do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe.

Środkowopomorsk Business Mixer Dziękujemy za udział

Środkowopomorski Business Mixer przyciągnął zarówno dojrzałych, doświadczonych przedsiębiorców, jak i innowacyjne startupy. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwiły uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami, którzy funkcjonują na terenie Pomorza Środkowego. Wydarzenie było też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami.

Organizacja giełdy kooperacyjnej w formie online była odpowiedzią organizatorów na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju. „Animowanie współpracy firm z Pomorza Środkowego może realnie przyczynić się do rozwoju gospodarczego Regionu i częściowo zniwelować skutki obecnego kryzysu” – mówi Piotr Huzar, Prezes Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, pomysłodawca Giełdy.

Udział przedsiębiorców w wydarzeniu dał im szansę na nawiązanie nowych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.

W ostatnim czasie co dzień wykorzystujemy różne formy i narzędzia do komunikacji zdalnej, ponieważ obowiązujące restrykcje i reżim sanitarny nie pozwalają na organizację tradycyjnych spotkań czy organizację konferencji. Postanowiliśmy przenieść się do sieci i zorganizować wirtualne spotkania biznesowe.” – mówi Robert Firkowski, Prezes Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W związku z ogromnym zainteresowaniem formuła spotkań uległa zmianie i event ostatecznie przybrał formę piętnastu moderowanych sesji, w których jednorazowo udział brało pięciu przedstawicieli firm. Podczas każdej sesji uczestnicy mieli możliwość zaprezentowania swojej działalności pozostałym przedstawicielom firm oraz rozpoczęcia rozmów o ewentualnej współpracy. Każdy z uczestników odbył trzy takie spotkania w wyniku czego nawiązał kontakt z dwunastoma innymi firmami.

Podjęliśmy działania na rzecz zacieśniania współpracy pomiędzy samorządami gospodarczymi, aby zainicjować synergię pomiędzy firmami z naszego regionu, czego efektem jest pierwsza edycja Giełdy.” – mówi Mirosław Kamiński, Prezes Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

„Cieszy nas aktywność uczestników i chęć nawiązywania relacji biznesowych wśród tych firm. Okres pandemii jest wyzwaniem dla każdego sektora gospodarczego, a tego typu spotkania dają szansę i nowe możliwości rozwoju przedsiębiorczości.” – dodaje z optymizmem Bartosz Świtała z PARR, który był jednym z prowadzących sesje networkingowe podczas Giełdy.

Wydarzenie zgromadziło wielu przedsiębiorców ciekawych co dzieje się „tuż za płotem”. Pomorze Środkowe to mnóstwo znamienitych firm, które wiedzą niewiele o sobie nawzajem.

Inicjatywa potrzebna i pożyteczna, warta kontynuowania. Często nie znamy potencjału firm z sąsiedztwa lub ogólnie naszego regionu.” – podsumował po spotkaniu Pan Lech Wojciechwski z firmy EkoWodrol z Koszalina.  „W obecnej sytuacji ważne, że organizowane są takie spotkania”. – dodał Pan Bogdan Białas z Wałcza, który reprezentował firmę BML.

O sukcesie i potrzebie organizacji wydarzenia świadczą również sygnały od innych przedsiębiorców uczestniczących w Business Mixerze.

Giełda spełniła nasze oczekiwania względem formy i jakości obsługi przez prowadzących, można było zobaczyć jak inni przedstawiają swoją działalności oraz poznać zakres różnorodności firm, które obecnie istnieją na rynku” – mówi Piotr Jesionowski z firmy Mansolutions, która funkcjonuje w Słupskim Inkubatorze Technologicznym.

Podobne odczucia miała Pani Ewelina Szałankiewicz z firmy Windhunter Academy z Koszalina: „Giełda w pierwszym założeniu miała być spotkaniem jeden na jeden, natomiast w związku z ogromnym zainteresowaniem formuła spotkań uległa zmianie, dzięki temu moim zdaniem przybrała odpowiedni charakter. Mogliśmy poznać większą ilość potencjalnych partnerów biznesowych. Co uważam za ogromny atut tego spotkania.”

Wydarzenie zostało zorganizowane w partnerstwie przez Koszalińską Izbę Przemysłowo-Handlową (kiph.com.pl), Słupską Izbę Przemysłowo-Handlową Na Region Słupski (siph.slupsk.pl) oraz Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. (parr.slupsk.pl), która zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną (sse.slupsk.pl) i Słupskim Inkubatorem Technologicznym (sit.slupsk.pl). Mecenat marketingowy nad wydarzeniem objęła Agencja Online Marketingu www.wypisz-wymaluj.com

W wyniku dużego zainteresowania inicjatywą podjęto decyzję, że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny.

 

2020.12.09 SBM zdjecie
Moderatorzy sesji networking’owych w ramach ŚBM, od lewej: Robert Firkowski (SIPH), Piotr Huzar (KIPH), Bartosz Świtała (PARR)

Zobacz też