To był rekordowy rok dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.!

To był rekordowy rok dla Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.!

Pandemia COVID-19 i związane z nią ograniczenia w prowadzeniu biznesu zaburzyły relacje gospodarcze nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Nowa „normalność” to ciągłe wyzwania dla wszystkich. Jako Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. staramy się na bieżąco dostosowywać naszą ofertę i usługi dla przedsiębiorców aby wspierać ich w codziennych działaniach.

Rekordowy rok nowych inwestycji w Słupskiej SSE!

Rok 2021 zakończył się z rekordową ilością projektów inwestycyjnych w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Trwająca pandemia COVID-19, dynamiczny wzrost cen nośników energii, surowców, produktów i usług czy galopująca inflacja nie wystraszyła przedsiębiorców z naszego regionu. Wiele rzeczy się wydarzyło, ale firmy nie przestają się rozwijać. Większość z nich z uwagi na zaburzenie dotychczasowych trendów rynku pracy inwestuje w nowoczesną infrastrukturę i automatyzację procesów produkcyjnych.

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji Zarząd Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wydał 35 decyzji o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o wartości 1,3 mld zł przy utworzeniu 420 nowych miejsc pracy.

Na 35 nowych projektów inwestycyjnych 24 będą zrealizowane przez polskich przedsiębiorców, a 11 to zagraniczne firmy z kapitałem amerykańskim, cypryjskim, duńskim, holenderskim, niemieckim, norweskim i szwedzkim. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorców to 22 stanowią MŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa), a 13 to duże przedsiębiorstwa.

Pod kątem lokalizacyjnym najwięcej, bo 20 projektów, będzie zrealizowanych na terenie województwa pomorskiego, 12 w woj. zachodniopomorskim oraz 3 na terenie wielkopolski.

GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY wszystkim przedsiębiorcom za ich zaufanie i zarazem odwagę, że w tych trudnych i wymagających czasach podejmują ryzyko inwestycyjne.

Do grona firm ze wsparciem inwestycyjnym w 2021 r. dołączyły między innymi:

PSI wydane decyzje 2021

Polska Strefa Inwestycji to instrument, dzięki któremu można uzyskać ulgę podatkową na realizację nowych inwestycji. Można z niego korzystać na terenie całej Polski niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i lokalizacji. PSI stanowi kontynuację i rozszerzenie idei specjalnych stref ekonomicznych, które funkcjonowały i funkcjonują w różnych regionach Polski, oferując przedsiębiorcom korzystne ulgi podatkowe i dając impuls rozwojowy gospodarce. Polska Strefa Inwestycji realizuje tę samą ideę na skalę ogólnopolską. Obszar we właściwości Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej obejmuje 97 gmin w 16 powiatach na terenie 3 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną i bezpieczeństwo zdrowia nasze procedury odbywały się zdalnie poprzez sieć Internet. Jednocześnie wykorzystując tzw. „okienka covidowe” staraliśmy się utrzymywać relacje bezpośrednie, których każdemu brakowało w czasie pełnego lockdown’u. Takimi okazjami bez wątpienia były uroczyste wręczanie decyzji o wsparciu dla firm.

DoW FFP

Inwestycja z woj. Pomorskiego: Farm Frites Poland SA

ROMB DoW

Inwestycja z woj. Wielkopolskiego: ROMB S.A.

DoW GEA

Inwestycja z woj. Zachodniopomorskiego: GEA Tuchenhagen Polska Sp. z o.o.


Obsługa inwestora weszła na wyższy poziom.

Uzupełnieniem naszych działań była kontynuacja projektu dla samorządów, mającego na celu podniesienie standardów obsługi inwestora w jednostkach samorządu terytorialnego z województwa pomorskiego. Przeprowadziliśmy szereg szkoleń wprowadzających w specyfikę obsługi inwestora, wykonaliśmy ujęcia z lotu ptaka kompleksów inwestycyjnych i szkoliliśmy z przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej. Obecnie trwa wdrażanie tych standardów w poszczególnych gminach. Dzięki temu obsługa inwestora wchodzi na wyższy poziom.

Bytów 98 99 1

Projekt partnerski „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim” to wspólna inicjatywa naszej Agencji ze Słupska z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. z Gdańska. Jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wydarzenia… głównie w sieci.
PARR wraz z Partnerami zorganizowała cykl 14 webinarów biznesowych pn. „Inwestujesz tam, gdzie chcesz – kompleksowe wsparcie w rozwoju przedsiębiorców”.

Spotkania były dedykowane zarówno dla przedsiębiorców lokalnych, jak i dla inwestorów zewnętrznych, poszukujących optymalnego miejsca do realizacji inwestycji oraz możliwości wsparcia w rozwoju swojej działalności. Podczas spotkań przedstawione zostały szanse na uzyskanie ulg w podatku dochodowym w ramach programu rządowego Polska Strefa Inwestycji, nowe trendy i rozwiązania technologiczne dla przemysłu oraz inne instrumenty wsparcia i finansowania działalności gospodarczej, oferowane przez Partnerów cyklu. Do współpracy zaprosiliśmy Agencję Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz regionalne centra obsługi inwestorów i eksporterów z trzech województw, na których operuje Strefa. Odwiedzono „wirtualnie” przedsiębiorców we wszystkich gminach z powiatów będących w zasięgu Słupskiej SSE w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Łącznie w spotkaniach wzięło udział ponad 180 uczestników.

Slupska SSE w drodze grafika glowna

Ponadto, w ramach współpracy z partnerami merytorycznymi zorganizowaliśmy kilkanaście webinarów i szkoleń online dla firm. Tematyka tych spotkań była bardzo różnorodna, m.in. o zmianach przepisów podatkowych i pomocy publicznej, w tym nowa mapa pomocy regionalnej, zmiany w VAT, Polski Ład.

Zorganizowaliśmy także zdalne spotkania techniczne dla firm produkcyjnych, dotyczące Technologii PolyJet do szybkiego prototypowania. Prezentowaliśmy on-line nasze zasoby wraz z możliwościami świadczenia doradztwa oraz specjalistycznych usług wykonawczych. Infrastruktura jaką posiadamy, w ramach Centrum Usług i Druku 3D, powstała dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Na jej bazie oferujemy profesjonalne i doradztwo i usługi dla przemysłu.

Kontynuacja networkingu regionalnych firm i wymiana doświadczeń.
Wraz z Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową oraz Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową zorganizowaliśmy kolejne edycje giełdy kooperacyjnej online skierowanej do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe. Były to wydarzenia pod hasłem „Szybka rozmowa, długa współpraca!”. Udział w spotkaniach niezmiennie był doskonałą okazją do nawiązania pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami oraz rozpoczęcia rozmów o ewentualnej współpracy.

Środkowopomorski Business Mixer III

Środkowopomorski Business Mixer przyciąga zarówno dojrzałych, doświadczonych przedsiębiorców, jak i innowacyjne startupy. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwiły uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami, którzy funkcjonują na terenie Pomorza Środkowego. Giełda była też doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Mecenat marketingowy nad wydarzeniem objęła Agencja Online Marketingu www.wypisz-wymaluj.com. W wyniku dużego zainteresowania inicjatywą podjęto decyzję, że wydarzenie będzie miało charakter cykliczny. [więcej tutaj]

Słupski Inkubator Technologiczny.
Nasz Inkubator wpisał się już na dobre na mapie Słupska jako miejsce organizacji wielu wydarzeń gospodarczych i kulturalnych. Okres pandemii jest jednak czasem wyjątkowym. Przyblokował tradycyjną formę organizacji spotkań, zwłaszcza dużych eventów jak konferencje, spektakle, koncerty. Wydarzenia typu szkolenia, konferencje, a nawet międzynarodowe targi przeniosły się do sieci wykorzystując dostępne narzędzia teleinformatyczne.

IMG 002

Aktualnie społeczność inkubatorowa liczy blisko 33 firmy, a średnioroczne obłożenie budynku kształtuje się na poziomie 96%.

Rozbudowa infrastruktury, nowe inwestycje i poszerzenie działalności Agencji.
W 2021 roku zakończyliśmy realizację strategicznego projektu pn. „Rozwój potencjału PARR S.A. w Słupsku do świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla biznesu”. Projekt był współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. W zrewitalizowanych budynkach poszpitalnych w Słupsku rozwijamy Centrum Kompetencji i Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu. Są to usługi w zakresie skanowania, pomiarów i druku 3D, inżynierii odwrotnej, prototypowania czy pomiarów termowizyjnych. Obiekt jest przyjazny środowisku, a na jego dachu zainstalowano farmę fotowoltaiczną. Parking przy obiekcie został wyposażony w specjalne wiaty tzw. „carporty” z panelami fotowoltaicznymi. Dysponujemy również małym magazynem energii i stacją ładowania pojazdów elektrycznych. Jest to pierwszy tego typu projekt „hybrydowy” w regionie, dający możliwość testowania i analizowania wykorzystania OZE w optymalizowaniu kosztów eksploatacji nieruchomości.

jacek drukarka 350

 

Na bazie posiadanych doświadczeń w obiekcie Słupskiego Inkubatora Technologicznego, gdzie od 2015 roku funkcjonuje pracownia Odnawialnych Źródeł Energii, posiadamy inne źródła wytwórcze OZE, w tym dachową instalację fotowoltaiczną o mocy przeszło 180 kW. Do dnia dzisiejszego wyprodukowaliśmy blisko 900 MWh „zielonej” energii. Istnieje potrzeba budowy kolejnych źródeł wytwórczych o mocy nawet kilkunastu megawatów, które mogłyby być wykorzystane przez przedsiębiorców zlokalizowanych w sąsiednich zakładach produkcyjnych na terenie Strefy. To przedsięwzięcie będzie elementem rozwijanego w naszym mieście Słupskiego Klastra Bioenergetycznego, którego PARR jest jednym z członków i założycieli.

Ponadto w ramach dywersyfikacji ryzyka w 2021 roku PARR rozpoczęła drugi etap rozwoju SIT poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej. Obiekt jest dedykowany dla strategicznego najemcy z branży elektronicznej oraz IoT (Internet of Things). Dzięki powstałej dodatkowej powierzchni w regionie powstaną kolejne wysokojakościowe miejsca pracy. Zakończenie inwestycji rzędu 10 mln zł planowane jest na drugi kwartał 2022 r.

projekt hali

Czas na Słupsk! Miasto otwiera się na sektor nowoczesnych usług dla biznesu.
W listopadzie w Słupskim Inkubatorze Technologicznym odbyła się konferencja „BSS Tour Słupsk: Czas na Słupsk”, podczas której zaprezentowano raport atrakcyjności inwestycyjnej – „Focus on Słupsk”. Było to jedyne tak duże wydarzenie zorganizowane w okresie pandemii, oczywiście w reżimie sanitarnym. Gościem specjalnym konferencji był Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk.

              23 MECZYSŁAW

Konferencja, zorganizowana przez Pro Progressio, inicjatywę Invest in Pomerania, PARR oraz Miasto Słupsk, była podsumowaniem i zwieńczeniem etapu działalności analitycznej wielu interesariuszy, którego celem było dokładne zbadanie oferty inwestycyjnej miasta i regionu. PARR na co dzień współpracuje z Agencją Rozwoju Pomorza, która jest koordynatorem inicjatywy Invest in Pomerania.

Celem tej współpracy jest m.in. promocja atrakcyjności inwestycyjnej województwa Pomorskiego.
W programie spotkania były prezentacje tematyczne oraz panele dyskusyjne nt. rozwoju sektora BSS (Business Services Sector) w średnich miastach w Polsce, w tym w Słupsku oraz jaki będzie to miało wpływ na rozwój społeczno-gospodarzy naszego regionu. Poruszono między innymi dwa obszary istotne z punktu widzenia inwestorów z tej branży. Dyskutowano o tym jak ważne jest odpowiednie środowisko pracy dla rozwoju sektora BSS w miastach satelitarnych oraz o kapitale ludzkim, dzięki któremu średnie miasta mogą przyciągać nowe inwestycje. Z roku na rok sektor BSS powiększa swoją obecność w Polsce korzystając z możliwości jakie dają im miasta regionalne, w tym także miasta o średniej wielkości. Teraz przyszedł czas na Słupsk! Osiemdziesięciotysięczny Słupsk jest drugim w województwie pomorskim centrum kulturalno-gospodarczym Pomorza. Jako miasto satelitarne Trójmiasta, które przez ostatnią dekadę zbudowało mocną pozycję na krajowej mapie nowoczesnych usług dla biznesu, Słupsk stanowi doskonałą lokalizację dla firm z tego sektora, w szczególności z takich branż jak IT, BPO czy też SSC.

PANEL

Raport “Focus on Słupsk” jest dostępny do pobrania w dwóch językach, polskim i angielskim, na stronie Pro Progressio: Focus on Słupsk 2021 – [pobierz raport].

Stacjonarne spotkania biznesowe przy kawie.
Braliśmy udział w kameralnych spotkaniach biznesowych, m.in. zorganizowanych dla człuchowskich oraz miasteckich przedsiębiorców. Były to spotkania informacyjne i networkingowe popularyzujące m.in. instrumenty wsparcia przedsiębiorców, w tym program Polska Strefa Inwestycji oraz nasze usługi związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii usprawniających i optymalizujących procesy produkcyjne.

Miastko

Wydarzenia ważne dla regionu, w których uczestniczyliśmy.
– Infoshare to największa w Europie Środkowowschodniej konferencja biznesowa w temacie nowych technologii, która odbywała się na terenie AmberExpo – MTG SA w Gdańsku. Jedną z najważniejszych wartości tego typu wydarzeń jest bez wątpienia networking i relacje. W szczególności w tych wymagających czasach pandemii. Cieszymy się, że mogliśmy znów spotkać się „live”.

– Doskonałym miejscem na networking i wymianę doświadczeń są również konferencje techniczne organizowane przez Axon Media Group. Nie mogło zabraknąć tam również PARR. W ubiegłym roku byliśmy na konferencjach w Olsztynie i Rumii. Forma łączenia targów z konferencją daje możliwość na bezpośredni kontakt i skonsultowanie danego, indywidualnego przypadku i co ważne na znalezienie odpowiedniego rozwiązania. Stoisko wystawiennicze PARR cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, gdzie nasi eksperci pokazali różne przykłady i możliwości wykorzystania technologii skanowania i druku 3D.

IMG 0141

ABSL Summit 2021 to pełne biznesowych inspiracji, paneli i dyskusji oraz jedno z największych i najważniejszych wydarzeń dla branży nowoczesnych usług dla biznesu. Konferencja zorganizowana została przez ABSL Poland – wiodącą organizację reprezentującą sektor BSS w Polsce. Reprezentowaliśmy nasz region wspólnie z Partnerami z Invest in Pomerania.

– Uczestniczyliśmy także w XXI Międzynarodowych Targach Morskich i Konferencji BALTEXPO 2021. Prezes Zarządu PARR, Pan Mirosław Kamiński, brał udział w debacie „Morskie farmy wiatrowe kołem zamachowym polskiej gospodarki”. Przedstawił m.in. jakie szanse i możliwości stoją przed przedsiębiorcami z sektora przemysłowego (potencjalnych poddostawców elementów MFW) w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.

zdjęcie BaltExpo 2021

– Byliśmy też na Property Forum 2021, największym wydarzeniu o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce. Podczas paneli dyskusyjnych nasz Prezes, reprezentując inicjatywę Invest in Pomerania, rozmawiał o potencjale inwestycyjnym regionu i przedstawiał m.in. instrument wsparcia jakim jest Polska Strefa Inwestycji i jego efekty w obszarze Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Społeczna odpowiedzialność biznesu.
W ramach CSR zorganizowaliśmy „Akcję krwiodawstwa” – Kaliop Poland oraz Słupski Inkubator Technologiczny zainicjowali wspólnie akcję społeczną promującą oddawanie krwi „Zostań honorowym dawcą Krwi”. Na parkingu SIT pojawił się Krwiobus gdzie lokatorzy SIT i ich pracownicy oddawali krew dla potrzebujących.

Ponadto, nasza Agencja była wyłącznym mecenasem prestiżowego plebiscytu „Nasze Dobre z Pomorza 2021”, organizowanego przez Polska Press (wydawcę dzienników Glos Pomorza, Głos Koszaliński oraz Głos Szczeciński). To akcja, w której od wielu lat prezentowane i nagradzane są firmy, które dzięki biznesowej działalności rozsławiają nasz region. To dobra okazja, by dowiedzieć się więcej o przedsiębiorcach i produktach z regionu kojarzonych nie tylko z Pomorzem. Organizując ten plebiscyt, przybliżane i promowane jest życie gospodarcze w tej części kraju i opisywane kto i jak je kształtuje.

PARR S.A. laureatem Gazeli Biznesu 2021!
Z wielką dumą jest nam niezmiernie miło poinformować, że Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. została laureatem Gazeli Biznesu 2021 i dołączyła do grona najdynamiczniej rozwijających się firm.
Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i średnich firm w Polsce. Puls Biznesu organizuje go nieprzerwanie od 2000 r., realizując misję wspierania przedsiębiorczości. Ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryteriach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, że firma należy do elity małych i średnich firm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także transparentna.

Screenshot 2021 12 21 at 15 38 53 gazele 2020 5451270 pdf

Kompleksowo wspieramy biznes w regionie!
Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. od 1994 roku wspiera przedsiębiorców oraz samorządy w różnych obszarach. Inicjuje, promuje wiele cennych inicjatyw dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Agencja od 1997 roku zarządza Słupską Specjalną Strefą Ekonomiczną, a od 2012 roku Słupskim Inkubatorem Technologicznym. Prowadzi również szerokie działania związane z rozwojem regionalnym.

„Dotychczas zrealizowaliśmy 28 projektów o wartości blisko 112 mln zł finansowanych ze środków własnych oraz współfinansowanych z funduszy UE, a także otrzymując wsparcie finansowe i majątkowe od akcjonariuszy naszej spółki, w tym Samorządu Województwa Pomorskiego, Skarbu Państwa, Miasta i Gminy Słupsk oraz Miasta Koszalin. Projekty wspierają rozwój społeczno-gospodarczy regionu, akcelerację start-upów, upowszechnianie nowoczesnych technologii i innowacji, promocję atrakcyjności inwestycyjnej, klastrów, OZE, a także szkolnictwa zawodowego i wyższego oraz rynku pracy czy osób wykluczonych społecznie.” – podsumowuje Mirosław Kamiński, Prezes Zarządu PARR S.A.

Połączenie głównych filarów działań Agencji, we współpracy z samorządami, przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu, przynosi największe efekty dla regionu w postaci zrównoważonego rozwoju miasta Słupska i całego Pomorza.

Rozpoczął się kolejny rok wyzwań i nowych aktywności. Zapraszamy do współpracy i życzymy wielu sukcesów w 2022 roku!

Zarząd i Załoga Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Zobacz też