Rozeznanie rynku szkolenia: Kompetencje menadzerskie, marketing terytorialny, negacjacje i komunikacja w biznesie

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A realizuje projekt partnerski „Podniesienie standardów obsługi inwestora w województwie pomorskim”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Osi Priorytetowej 2 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach wyżej wymienionego projektu PARR S.A. planuje zorganizowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST):

1. Kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem pracowniczym w urzędzie (1 grupa)

2. Negocjacje i komunikacja w biznesie (1 grupa)

3. Marketing terytorialny (1 grupa)

Główne zagadnienia szkoleń zostały przedstawione w załączniku z programami szkoleń.

Szkolenia będą zorganizowane w formie on-line z wykorzystaniem platformy zoom lub clickmeeting w podziale na grupy w godzinach od 08.30 do 14:30 -8 godzin lekcyjnych, w tym 2 krótkie przerwy i jedna przerwa na obiad– każde szkolenie.

Terminy szkoleń:

  1. Kompetencje menedżerskie – zarządzanie zespołem pracowniczym (szkolenie dla kadry kierowniczej JST):

– 1 grupa 07.03.2022

     2.   Marketing terytorialny (szkolenie dla kadry merytorycznej JST):

             – 1 grupa 09.03.2022

     3.   Negocjacje i komunikacja w biznesie (szkolenie dla kadry merytorycznej JST):

             – 1 grupa 21.03.2022

Każda grupa liczy około 12 uczestników.

Szkolenie powinno odnosić się przede wszystkim do praktycznych aspektów i dobrych praktyk z danego zakresu.

Do zadań trenera należy: przygotowanie materiałów szkoleniowych (prezentacji zgodnie ze wzorem, który zostanie przesłany do wybranego trenera), przygotowanie pre – i post – testów (maksymalnie 7 pytań testowych z zagadnień poruszanych podczas szkolenia), wypełnienia dziennika szkolenia, przeprowadzenie szkolenia.

Wymagania wobec trenera: wykształcenie wyższe, co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, co najmniej: 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu kompetencji menedżerskich, 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu negocjacji i komunikacji w biznesie oraz 4 przeprowadzone szkolenia z zakresu marketingu terytorialnego.

W związku z powyższym bardzo prosimy o przesłanie Państwa oferty cenowej dotyczącej przeprowadzenia w/w szkoleń (zgodnie z opisem powyżej) do 15.02.2022r. do godz. 12.00 na adres e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl

Szczegółowych informacji udziela Ewelina Kamińska-Płaczek tel.: 601 730 271 lub 59 841 28 92, e-mail: ewelina@parr.slupsk.pl


do pobrania:

Zobacz też