Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2021”

Pracodawcy Pomorza zachęcają do uczestnictwa w Konkursie „Pomorski Pracodawca Roku 2021”

Od wielu lat statuetkę oraz tytuł „Pomorski Pracodawca Roku” przekazujemy firmom, które osiągając planowane wyniki ekonomiczno-gospodarcze, przestrzegają zasad odpowiedzialności społecznej przy równoczesnym poszanowaniu reguł etyki zawodowej.

Doceniamy przedsiębiorstwa, które w swojej działalności kładą nacisk na rozwój i innowacje, nie zapominając o potrzebach pracowników, systematycznie inwestując w kapitał ludzki.

Nasi laureaci to realizatorzy dobrych praktyk w gospodarce, mający realny wpływ na rozwój ekonomiczny regionu.

Czasy pandemiczne są dla wielu przedsiębiorców okresem szczególnych wyzwań, niejednokrotnie zmuszają do reorganizacji działalności, przewartościowania celów i perspektyw.

Za pośrednictwem konkursu możemy zaprezentować, jak skutecznie adaptują się do zmian, jak stawiają czoła nietypowej zmiennej, jaką jest trwająca pandemia COVID-19.

Informacje szczegółowe o konkursie znajdują się na dedykowanej podstronie: Pomorski Pracodawca Roku

Dokumentacja konkursowa do pobrania w linkach poniżej:

Zobacz też