Z końcem czerwca 2024 roku Mirosław Kamiński po blisko 20 latach zakończył pełnić funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Z końcem czerwca 2024 roku Mirosław Kamiński po blisko 20 latach zakończył pełnić funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Informujemy, że z końcem czerwca 2024 roku Mirosław Kamiński po blisko 20 latach zakończył pełnić funkcję Prezesa Zarządu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Chcielibyśmy wyrazić serdeczne podziękowania za jego zaangażowanie oraz wkład w rozwój spółki podczas sprawowania tej funkcji.

Pod przewodnictwem Mirosława Kamińskiego Agencja osiągnęła wiele sukcesów, które znacząco przyczyniły się do rozwoju regionu. Jego wizja, determinacja i profesjonalizm były kluczowe w realizacji licznych projektów oraz inicjatyw, często pilotażowych i unikalnych, które przyniosły wymierne korzyści dla lokalnej społeczności i przedsiębiorstw.

Wśród tych osiągnięć znajdują się między innymi:
– Wprowadzenie Agencji w nowe obszary działalności, inicjowanie projektów innowacyjnych i prospołecznych o wartości przekraczającej 120 mln zł, realizowanych w regionach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim.
– Rozszerzenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z 167 ha do ponad 910 ha.
– Budowa Słupskiego Inkubatora Technologicznego.
– Koordynacja projektu Specjalistycznych Usług Doradczych dla przemysłu o wartości 14 mln zł, który stanowi impuls do rozwoju przedsiębiorców z całego kraju.
– Inicjatywy na rzecz ekotechnologii, w tym powstanie, na tamten czas, największej na Pomorzu dachowej instalacji fotowoltaicznej.
– Współzałożyciel i członek Rady Słupskiego Klastra Bioenergetycznego oraz Klastra Energii „Zielone Karlino”.
– Członek Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Pomorskiego…
… i wiele innych.

Jesteśmy wdzięczni za jego ciężką pracę, poświęcenie oraz dbałość o najwyższe standardy zarządzania. Życzymy Panu Mirosławowi dalszych sukcesów w jego przyszłych przedsięwzięciach zawodowych oraz osobistych.

Zobacz też