Żegnaj Koleżanko!

Żegnaj Koleżanko!

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci naszej Koleżanki, Moniki Piwkowskiej – Skuza. Była nie tylko świetnym radcą prawnym i współpracownikiem, ale także serdeczną przyjaciółką, której dobroć i życzliwość pozostaną w naszych sercach na zawsze.

W imieniu Zarządu i całego Zespołu Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. składamy najgłębsze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim. W tym trudnym czasie łączymy się z Wami w bólu i smutku, oferując nasze wsparcie i otuchę.

Jej pamięć będzie żyć w naszych sercach.

Zobacz też