09.06 2021 Środkowopomorski Business Mixer II edycja giełda kooperacyjna online

Środkowopomorski Business Mixer II edycja to giełda kooperacyjna online skierowana jest do przedstawicieli firm otwartych na nowe kontakty biznesowe. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy zarówno dojrzałych doświadczonych przedsiębiorców jak i innowacyjne startupy. Szybkie biznesowe rozmowy umożliwią uczestnikom nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnymi partnerami na trenie Pomorza Środkowego. Pozwolą na wymianę doświadczeń oraz krótkie biznesowe prezentacje. Udział w evencie to szansa na nawiązanie trwałych relacji biznesowych przy niewielkim nakładzie czasu i pracy.

Cenimy czas przedsiębiorców. Bazując na naszej wiedzy na temat przedsiębiorczości w Regionie, na temat Państwa firm oraz otrzymanych opisach działalności wyłonimy grupy do rozmów takie aby każda minuta była wykorzystana jak najefektywniej.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba uczestników jest ograniczona, zapraszamy po jednym przedstawicielu z każdej zgłoszonej firmy. Pierwszeństwo udziału mają Członkowie Izb – organizatorów wydarzenia (tj. KIPH, SIPH) oraz Partnerzy i Inwestorzy z obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz najemcy Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zarządzanych przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Liczba uczestników jest ograniczona. Jako organizator zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia liczby uczestników do 70% firm produkcyjnych i 30% firm usługowych.

Data wydarzenia: 09.06.2021 godz. 10:00

O wydarzeniu:

 • spotkania odbędą się online przy „wirtualnych stolikach” 5-6 osobowych podczas których każdy będzie miał możliwość zaprezentowania swojej działalności pozostałym uczestnikom.
 • uczestnicy przed datą wydarzenia otrzymają harmonogram spotkań wraz z linkami do „pokojów” online,
 • każdy z uczestników odbędzie co najmniej 3 spotkania biznesowe,
 • każde spotkanie będzie trwało do 30 minut ,
 • wprowadzenia do każdego spotkania dokona przedstawiciel jednego z organizatorów.

Co oferujemy:

 • matchmaking/ pitching
 • katalog uczestników,
 • wygodne narzędzie online do odbycia spotkań,
 • próbne połączenie i wsparcie techniczne w przeddzień wydarzenia.
 • możliwość zaprezentowania swojej firmy co najmniej 15 innym przedsiębiorcom ·        
 • możliwość organizacji spotkań indywidualnych po wydarzeniu (na życzenie uczestnika)

Czego oczekujemy od uczestników?

 • zgłoszenia uczestnictwa i wypełnienia formularza informacyjnego o firmie w terminie do dnia 02 czerwca 2021,
 • udziału we wszystkich spotkaniach wg. otrzymanego harmonogramu,
 • umiejętnej prezentacji swojej działalności podczas wydarzenia z uwzględnieniem ograniczenia czasowego,
 • otwartości i pozytywnego nastawienia na nowe kontakty biznesowe i możliwości współpracy.

Od firm, które potwierdzą swoją obecność, a nie wezmą udziału oraz nie odwołają rejestracji do 48h przed wydarzeniem (tj. do 07 czerwca br. do godz. 10.00), pobrana zostanie opłata w wysokości 300 PLN netto. Organizator zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury VAT za nieodwołanie nieobecności.

 

Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/sbm2/

Linki do pokojów spotkań zostanie przesłany dzień przed wydarzeniem.

Organizatorzy wydarzenia:

Za mecenat marketingowy nad wydarzeniem dziękujemy Agencji Online Marketingu www.wypisz-wymaluj.com

 

Zobacz też