SzkoleniaOferta

Szkolenia oferowane przez Pomorską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. są podzielone na trzy grupy:

 

 

Skanowanie i pomiary 3D

Kompleksowe usługi doradcze w oparciu o  skanowanie 3D oraz modelowanie 3D z zachowaniem najwyższych standardów dokładności pomiarów. Realizujemy usługi zarówno w naszej lokalizacji w Słupsku jak i w siedzibie klienta.

ATOS

Specjalistyczna usługa doradcza uwzględnia:

 • pomiary z dokładnością do 0,030 mm przy obiektach do długości 2m,
 • pomiary z dokładności do 0,050 mm przy obiektach do długości 10m
 • pomiary detali różnych wielkości i gabarytach od kilku milimetrów do kilkunastu metrów,
 • pomiary przedmiotów o różnych kształtach, wykonanych z rożnych materiałów w tym także błyszczących i przezroczystych jak szkło,
 • bezpośredni wynik skanowania w postaci plików chmury punktów *.stl, *.ascii, *.txt
 • modelowanie na podstawie plików *.stl i eksport do postaci powierzchni lub bryły w formatach *.igs/*.stp
 • porównanie zmierzonego detalu z modelem CAD – odchyłki w punktach inspekcyjnych
 • tworzenie dokumentacji 3D,
 • porównanie skanu z modelem CAD – wynik w postaci kolorystycznej mapy odchyłek
 • pełne zwymiarowanie wg rysunku 2D (długość, szerokość, kąty)
 • tolerancje położenia i kształtu GD&T (płaskość, prostoliniowość, walcowość, położenie itp.)
 • udostępnienie wyników pomiarów w darmowym oprogramowaniu GOM Inspect, który pozwala na podgląd i samodzielną analizę wyników,
 • przygotowanie raportu pomiarowego

 

Czym dysponujemy:

 • Skanerem 3D – GOM Atos Compact Scan 5M
 • System Fotogrametryczny – GOM Tritop Professional

 

Inżynieria odwrotna

Specjalistyczna usługa doradcza cyfryzacji obiektów z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej opiera się na przekształcaniu obiektów przestrzennych w ich modele cyfrowe.  Inżynieria odwrotna (reverse engineering) to proces w którym na podstawie obiektu rzeczywistego otrzymujemy jego dokumentację w formie 3D bądź 2D. W tworzeniu modeli CAD detali fizycznych wykorzystywane są dane ze skanowania 3D. Odtwarzanie skomplikowanych kształtów geometrycznych przy użyciu tradycyjnych technik jest trudne, czasochłonne a często niemożliwe. Odbudowa geometrii powierzchni w naszej usłudze odbywa się w specjalnym oprogramowaniu, po zaimportowaniu wyników skanowania 3D.

 

Tworzenie modelu CAD na podstawie skanu 3D istniejącego elementu:

 • Gdy jest konieczność zduplikowania nietypowej lub uszkodzonej części
 • Przeprojektowanie istniejącego elementu
 • Odtworzenie dokumentacji 2D i 3D
 • Tworzenie elementów dopasowanych do istniejących elementów
 • Możliwość szybkiej aktualizacji istniejącego modelu 3D po ręcznym zmodyfikowaniu detalu (np. matryce)
 • Oszczędność czasu i pienie

 

Czym dysponujemy:

 • Skanerem 3D – GOM Atos Compact Scan 5M
 • System Fotogrametryczny – GOM Tritop Professional
 • Oprogramowaniem do inżynierii odwrotnej – GeoMagic DesignX

 


 

Prototypowanie

Specjalistyczna usługa doradcza w zakresie prototypowania ma na celu, poprzez doświadczalne wykonanie prototypu, wskazanie najlepszej technologii druku 3D dla konkretnego przedmiotu. Utworzyliśmy Centrum Druku 3D, dysponujące różnymi technologiami druku 3D: w technologiach FDM/FFF/MEM (Fused Deposition Modeling), SLS (Selective Laser Sintering), MJP (Multi Jet Printing).

Technologie te pozwalają na uzyskanie wydruków o różnych parametrach technicznych,  z zastosowaniem różnych materiałów, w różnej skali dokładności, wielkości końcowego przedmiotu. Rozwiązania profesjonalne dedykowane przemysłowi będące odpowiedzią na szerokie spektrum potrzeb i wymagań.

Nasze usługi doradcze opierają się na 3 technologiach dających następujące możliwości:

 

Up Box

Technologia FDM (FFF/MEM) układanie kolejnych warstw rozgrzanego plastiku

Wydruki w tej technologii cechują się dokładnością wymiarową na poziomie 0.2 - 0.3 mm  (w zależności od gabarytów oraz użytego materiału). Szerokie spektrum materiałów (np. ABS, ASA, PLA, PET, nylon) pozwala na produkcję elementów do wielu zastosowań, a także obniżenie kosztów wytwarzania prototypów oraz krótkich serii produkcyjnych.

 

Czym dysponujemy:

- TierTime UpBox+ x2 o polu roboczym 205x205x255mm

- TierTime Inspire D290 o polu roboczym 290x320x255mm (druk tylko z ABS)

 

 


 

SondaSys 01

Technologia SLS - selektywne spiekanie laserowe proszków na bazie poliamidu PA12

Technologia SLS, jest obok SLA jedną z najstarszych technik szybkiego prototypowania.  Jest ona rozwijana od ponad 30 lat i obecnie jest najczęściej stosowaną technologią w ramach krótkoseryjnej produkcji technicznych elementów finalnych, spośród wszystkich istniejących metod wydruku 3D. Można stwierdzić, że w niektórych przypadkach jest to rozwiązanie konkurencyjne dla produkcji elementów technicznych w wyniku formowania wtryskowego.

Technologia ma największy potencjał produkcyjny ze względu na wytrzymałość zastosowanego materiału oraz wysoką dokładność wymiarową budowanych części.

 

Czym dysponujemy:

- Sonda SYS SL01 – pierwsza polska przemysłowa drukarka 3D SLS o wymiennym polu roboczym: 250x250x350mm oraz 350x350x600mm

 


 

objet350

Technologia PolyJet - drukowanie żywicami fotopolimerowymi utwardzanymi światłem UV

Technologia PolyJet stanowi wysoko zawansowaną oraz elastyczną, multi-kolorową i multi-materiałową technologię wydruku 3D. Największą zaletą technologii jest możliwość tworzenia narzędzi, prototypów lub nawet gotowych części z niewiarygodną dokładnością powierzchni i precyzją, pozwalającą otrzymać nawet najbardziej skomplikowane geometrie. Technologia oferuje największą dokładność spośród dostępnych drukarek 3D.

 • gładkie, bardzo dokładne prototypy;
 • krótkie serie wyspecjalizowanych narzędzi, połączeń czy złożeń;
 • wydrukuje nawet najbardziej skomplikowane kształty;
 • modele zbudowane z kilku różnych materiałów, zmieniając ich kolor i właściwości mechaniczne: możliwość łączenia elementów twardych i gumopodobnych, tworzenia form wtryskowych do krótkich serii, wydruki imitujące szkło wodne.

 

Czym dysponujemy:

- Objet 350 Connex3 o polu roboczym: 350x350x200mm

 


 

Pomiary termowizyjne

DJI

Specjalistyczna usługa doradcza oparta na badaniach termowizyjnych budynków, elektrowni wiatrowych, instalacji fotowoltaicznych, inspekcji optycznych wysokich obiektów, np.: kominów z zastosowaniem dronów inspekcyjnych z możliwością podwieszania kamer (optycznych, termowizyjnych) i przyrządów pomiarowych.

Efektem doradztwa w zakresie bezpieczeństwa konstrukcji i poprawnej pracy instalacji będzie raport analizy termowizyjnej/optycznej zawierający: protokół badania, wskazanie miejsc wymagających przeprowadzenia napraw lub modernizacji/wymiany, zgodność lub niezgodność z normami dotyczącymi badanego obiektu.

 

Czym dysponujemy:

- Kamera ręczna FLIR E75

- Kamera DJI Zenmuse XT2 – montowana na Quadrocopterze DJI Matrice 210 / 210 RTK

 


 

Kontakt:

Słupski Inkubator Technologiczny

Specjalistyczne Usługi Doradcze

Tel. 59 7141840

e-mail: tech@sit.slupsk.pl

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w szkoleniu on-line "NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - Zamówienia publiczne poniżej 130 tyś. złotych (w tym zamówienia bagatelne)"

Data szkolenia: 10.12.2020 w godz. 9.30-13.30 + BONUS KONSULTACJE TELEFONICZNE GODZINĘ PO SZKOLENIU

Adresaci szkolenia:

 • Zamawiający i Wykonawcy,
 • osoby przygotowujące się do pracy w zamówieniach publicznych,
 • pracownicy komórek zamówień publicznych/ stanowisk związanych z omawianą ustawą,
 • osoby sporządzające oferty,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • kontrolerzy i audytorzy,
 • pozostali specjaliści, którzy w swojej pracy muszą znać zasady prawa zamówień publicznych.

Podczas naszego szkolenia:

 • Dokonamy szczegółowej analizy porównawczej zamówień nieprzekraczających wartości 130 tys. złotych [nowe prawo zamówień publicznych] z obecnie funkcjonującym wyłączeniem ustawowym wynikających z nieprzekroczenia kwoty 30 tys. euro.
 • Zwrócimy szczególną uwagę na jedną z kluczowych zmian nowego prawa zamówień publicznych, która wejdzie w życie 01.01.2021 r.; zdefiniowanie „zamówień bagatelnych” o wartości mniejszej niż 130 tys. zł., nie mniejszej jednak niż 50 tys. zł..
 • Omówimy nowe wymogi ustawowe związane z publikacją ogłoszenia, przekazaniem informacji o zamiarze udzielenia zamówienia czy obowiązkiem sporządzenia rocznego sprawozdania z udzielonych zamówień- „zamówienia bagatelne”.
 • Równocześnie, uwzględniając powyższe stany prawne dzięki naszemu szkoleniu poznasz:

- Nowe definicje ustawowe i ich zmiany

- Modyfikacje w zakresie szacowania wartości zamówienia

- Projekt ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym

- Warunki realizacji zamówienia (optymalizacja postanowień kontraktowych)

- Konieczne zmiany w zakresie regulaminu wydatkowania środków publicznych poniżej progu ustawowego i wiele innych.

Prowadzący szkolenie: Marcin Lewandowski - Prawnik/ specjalista w dziedzinie prawa zamówień publicznych- posiadający wieloletnie doświadczenie w kompleksowym przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych (dostawy/usługi oraz roboty budowlane); w szczególności obejmującym zamówienia współfinansowane ze środków UE, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, itp. Czynnie działający Członek Komisji Przetargowej oraz Zespołów Projektowych w związku z realizacją finansowanych projektów ze środków zewnętrznych. Autor wewnętrznych regulacji prawnych w zakresie udzielania zamówień publicznych w JST.

Koszt szkolenia: 350 zł netto + 23% VAT

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego

Do pobrania: